Køkkenkværne

Hørsholm Kommune tillader ikke køkkenkværne i forbindelse med køkkenvasken.

Køkkenkværne gør det muligt at kværne bl.a. plastik, stanniol m.m. På den måde kan der afledes uvedkommende materialer til kloaksystemet, renseanlæggene og videre til vandområderne og spildevandsslammet. I værste fald kan det give problemer med at overholde grænseværdierne for udbringning af spildevandsslammet på landbrugsjord.

Yderligere er beslutningen begrundet i risikoen for rotter i kloaksystemet.

Fedudskillere

Af hensyn til kloaksystemets funktion skal det sikres at der ikke ledes fedt til kloakken. Fedtet kommer typisk fra køkkener med madproduktion, og
størknet fedt i kloakker kan medføre tilstopning og udgøre en sundhedsmæssig risiko for kloakpersonalet.

Kommunen stiller krav om, at alle kloaktilslutninger, der kan medføre risiko for væsentlig udledning af fedt, skal træffe forholdsregler for at undgå fedt i spildevandet. Dette vil typisk kunne gøres ved etablering af en fedtudskiller.

Fedtudskillere skal i øvrigt tilsluttes den fælles, obligatoriske tømningsordning, som gøres ved at henvende sig skriftligt til Norfors på norfors@norfors.dk. 

Du kan finde Hørsholm Kommunes regulativ for tømning af fedtudskillere her.