På byrådsmødet den 25. februar 2019 godkendte Hørsholm Kommune den nye Spildevandsplan 2018-2024.

Spildevandsplan 2018-2024 erstatter Spildevandsplan 2012-2016 med dertilhørende tillæg 1, 2 og 3.

Forudgående har spildevandsplanen været i offentlig høring i 8 uger, i perioden den 29. august 2018 til og med den 24. oktober 2018.

Spildevandsplanen beskriver Hørsholm Kommunes håndtering af spildevand i kommunen og udgør plangrundlaget for projekter som udføres af Novafos A/S. I spildevandsplanen kan borgere og virksomheder finde oplysninger om den eksisterende og planlagte håndtering af spildevand og regnvand i deres lokalområde.

Kortbilaget til Spildevandsplan 2018-2024 kan ses på Hørsholm Kommunes WebGis.

Der er udarbejdet en screening for behovet for en miljøvurderingsrapport, som kan findes her.