Spildevandsplanen kortlægger den nuværende og planlagte kloakeringstype og fastlægger dermed grundejerens ret og pligt til at aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.

Et detaljeret kort over kloakerede områder og ledningsanlæg kan ses på spildevandsplanens detailkort​.

Det fremgår også af kortværkets oplandstype eller ledningssignatur, om kloakanlægget er ejet af forsyningsselskabet, eller der er tale om andet ejerskab. Kortlægningen af kloakanlæg med andet ejerskab og kloaktyper er endnu ikke helt fuldført. Der kan således også fremadrettet være behov for at fremsøge servitutter eller kendelser på ejendomme, hvis der opstår tvivl om omfanget af den offentlige kloakering.

I menuen til venstre kan du læse mere om planlagte projekter og afsnittet om kloakoplande beskriver hvad de forskellige kloakeringstyper betyder for din ejendom.