For at sikre en miljømæssig og hygiejnisk rigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke (septiktanke) i det åbne land, er der vedtaget en obligatorisk kommunal tømningsordning.

Tømningsordningen gælder for alle ejendomme, som har private rensningsanlæg i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke.

De regler der gælder for ordningen er bekrevet i detaljer i regulativ for tømning af bundfældningstanke.

Samletanke er også omfattet af den obligatoriske tømningsordning.

Se detaljer i regulativ for tømning af samletanke.

Tømningsafgiften reguleres efter behov af Novafos, men skal legaliseres af Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelse, og den samlede ordning skal hvile i sig selv økonomisk.

For gældende takster henvises til gældende takstblad.