Den aktuelle målopfyldelse fastlægges ved at sammenligne vandområdets målsætning med vandområdernes nuværende tilstand. Fastsættelsen af mål og tilsynet med den aktuelle tilstand varetages af staten.

I menupunktet "tilstand vandløb og søer" ses en oversigt over nuværende målopfyldelse. For originale data henvises til statens MiljøGis.