Spildevandsplanen for Hørsholm Kommune beskriver hvordan spildevandet håndteres i dag, og hvilke ændringer der forventes udført i planperioden for at sikre vandmiljøet, eller for at reducere risikoen for spildevand på terræn i de risikoområder der er udpeget i kommunens klimatilpasningsplan.

I planen kan du desuden opnå et overblik over de regler, priser og administrative regler som gælder for din ejendom. Dette gælder uanset om din ejendom er kloakeret eller beliggende i det åbne land.

Spildevandsplan 2018-2024 indeholder særligt følgende:

Yderligere er spildevandsplanens tekst og kort digitaliseret, så det er nemmere at fremsøge oplysninger om spildevandsforhold.

Samtidig er der foretaget opdatering af kloakoplande, så disse afspejler de faktiske forhold, og der er foretaget en ny og mere retvisende beregning af udledte vand- og stofmængder fra kloaksystemet.